Menü
Sepet

Şartlar & Koşullar

Powerrise.com.tr web sitesine üye olmak isteyen ziyaretçiler için hazırlamış olduğumuz Üyelik Sözleşmemizi aşağıda bulabilirsiniz.


Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)  Gençoğlu Güvenlik Sistemleri (“Powerrise.com.tr”) ile Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.


 

Tanımlar

Site’de gezinmek için Site’ye Üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Site’de sunulan bazı hizmetlerden faydalanabilmek için Üye olmak gerekmektedir. Site’nin belirli kısımlarının Üyeler tarafından kullanılması ve Ürün sipariş edilebilmesi için Site’yi ziyaret eden Kayıtlı Kullanıcılar’ın Site’de yer alan Üyelik Formu’nu doldurmaları ve işbu Sözleşme’yi kabul etmeleri gerekmektedir.


Alışveriş yapmak isteyen Kayıtlı Kullanıcılar, siparişin tamamlanması esnasında "Hesap Oluştur" ibaresini seçerek Üye olabileceklerdir.


Üye olma esnasında, Üyeler’den herhangi bir bedel tahsil edilmeyecek ve Üyeler’in kredi kartı bilgileri Site’de saklanmayacaktır. Üye olmak için geçerli bir elektronik posta adresi girilmesi gerekmektedir.


Site’de verilen tüm bilgilerin ne şekilde ve hangi kapsamda korunduğu, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda belirtilmektedir.


Üyeler’in siparişin tamamlanması esnasında, “Powerrise.com.tr Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu ve/veya kutucukları işaretleyip, bu Sözleşme’yi onaylaması ile Sözleşme kurulmuş ve Üyeler, işbu Sözleşme’nin koşul ve hükümlerini kabul etmiş olur.


Kayıtlı Kullanıcılar, Powerrise.com.tr web sitesine üye olmak için Üyelik Formu’nda kendilerine ilişkin talep edilen Kişisel Bilgileri’ni ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Powerrise.com.tr ile paylaşacaklardır. Söz konusu Kişisel Bilgiler’in sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Powerrise.com.tr ile paylaşılmaması durumunda Üyeler, Site’de sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır. Üyelik her zaman iptal edilebilir.

 


Site’nin Kullanım Şart ve Koşulları

Powerrise.com.tr, işbu Sözleşme şart ve koşulları çerçevesinde Üyeler’e Site’yi bir internet tarayıcısı vasıtasıyla görünteleyerek Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma hakkını tanır. Üyelik geri alınabilir ve devredilemez. Üyelik kişisel kullanım için kullanılacak olup, Powerrise.com.tr'in açıkça yazılı izni olmadan ticari amaçlar için ve/veya üçüncü kişiler adına kullanılamaz. Üyelik’in belirtilen amaçlar dışında kullanılması halinde Üyelik herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Powerrise.com.tr tarafından derhal sonlandırılacaktır.


İçerik’in tamamı veya bir kısmı Powerrise.com.tr' in açıkça önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, değiştirilemez veya herhangi bir ticari ve/veya kişisel amaç için kullanılamaz. Powerrise.com.tr, Üyelik’in Powerrise.com.tr'in çıkarlarına ters biçimde ve/veya hukuka aykırı kullanıldığı kanaatine varacak olursa, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Üyelik’i iptal edebilir ve/veya hizmet vermekten imtina edebilir.


Üyeler, Site aracılığıyla üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını, gizli bilgilerini, ticari sırlarını ve/veya ayni haklarını ihlal eden bilgi, belge veya içerik yayınlayamaz veya paylaşamazlar. Üyeler açık, ahlaka aykırı, pornogorafik veya Türkiye kanunları çerçevesinde herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa sebebiyet verebilecek içerikleri Site’ye yükleyemezler veya Site aracılığyla yayınlayamazlar. Üyeler, trojan veya solucan benzeri Site’ye zarar verecek içerikleri Site’ye yükleyemez veya Site aracılığıyla dağıtamaz.


Powerrise.com.tr, Üyeler’in Site’ye erişebilmesi ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için her bir Üye’ye ayrı bir Kullanıcı Adı ve Şifre verecektir. Kullanıcı Adı ve Şifre kullanılarak Site’ye girilmesi halinde Powerrise.com.tr Site’ye giriş yapan kişilerin işbu Sözleşme kapsamında Üyelik’i kullanmaya yetkili olduklarını varsaymaktadır. Powerrise.com.tr' in yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Üyeler’e özel Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak Site’ye erişim esnasında gerçekleştirilen işlemlerden (yazışma, yayın vb.) doğacak tüm hukuki ve finansal sonuçlardan Üyeler münferiden sorumludurlar. Üyeler, kendilerine özel olarak tayin edilen Kullanıcı Adı ve Şifresi’ni herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacak olup, Kullanıcı Adı ve Şifresi’nin korunmasından münferiden sorumludurlar. Bu bağlamda, Üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site’de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından Powerrise.com.tr her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kişisel Bilgiler’in ve/veya Kullanıcı Adı ve Şifresi’nin tehdit altında olması ve/veya çalınması halinde Üyeler, Powerrise.com.tr' e bu hususu bildirmekle yükümlüdürler.


Üyeler, Powerrise.com.tr' e Üyelik esnasında vermiş olduğu Kişisel Bilgiler’in işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası kapsamında Powerrise.com.tr tarafından kullanılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Powerrise.com.tr Site’deki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye'ye bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.


Sanal ortamda, Powerrise.com.tr' in kontrolü dışında internet servis sağlayıcısından kaynaklanan nedenler sebebiyle servis kesintileri veya aksaklıklar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, Üyeler, bu durumun Powerrise.com.tr' in sorumluluğunda olmadığını ve Powerrise.com.tr' i oluşabilecek herhangi bir bilgi kaybından dolayı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

 


Fikri Mülkiyet

“Powerrise.com.tr” markasının ve Site’nin mülkiyeti Powerrise.com.tr’a ait olup, Site Powerrise.com.tr tarafından işletilmektedir. Bu bağlamda, “Powerrise.com.tr” markasının tüm kullanım ve mülkiyet hakkı Powerrise.com.tr’a ait olup, Site’nin İçerik’i ve buna ilişkin fikri haklar da ya Powerrise.com.tr' e aittir ya da hak sahibinin sarih izni ile kullanılmaktadır.


Powerrise.com.tr tarafından açıkça izin verilmediği sürece Site’nin İçerik’i hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan üretilemez, tekrardan yayınlamaz, değiştirilemez, indirilemez, yüklenemez veya dağıtılamaz. Site’de yer alan herhangi bir içerik Powerrise.com.tr'in fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.


Powerrise.com.tr' in önceden yazılı izni alınmaksızın Site’den alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Powerrise.com.tr' in herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Powerrise.com.tr' in her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.


Powerrise.com.tr’ in Site içeriğinde yer alan veya Site üzerinden erişilebilen bir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.Ödeme ve Faturalandırma

Powerrise.com.tr, kapıda yapılan ödemeleri, internet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemeleri ve havale ile yapılan ödemeleri kabul etmektedir. Site’de yayınlanan satış fiyatlarına KDV dâhildir.


Kapıda yapılan ödemeler kredi kartı yada nakit yapılacaktır. Üyeler’in kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmayacak olup, Üyeler’in kredi kartı bilgileri ödeme sayfalarında üye ve server arasındaki ssl teknolojisiyle şifrelerek korunacaktır.Üyeliğin Sonlandırılması ve Düzeltmeler

Üyeler, Powerrise.com.tr üzerinden istekte bulunarak üyeliklerini sonlandırabilirler.


Powerrise.com.tr, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın sadece kendi takdirinde olmak üzere, Üyeler’in Site’ye erişimini her zaman herhangi bir ihbar, ihtar ve tazminat yükümlülüğü altında olmaksızın sona erdirebilir veya durdurabilir, Site üzerindeki herhangi bir materyali silebilir veya değiştirebilir.Tazminat

Üyeler, Powerrise.com.tr' i, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, Site'nin kullanımı ile ilgili olarak, Powerrise.com.tr aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep ve iddiadan muaf tutmayı ve her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi kabul ederler.


 


Üçüncü Şahısların İçeriği

Powerrise.com.tr, Üyeler ve Anlaşmalı Kuruluşlar ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin yayıncısıdır, üreticisi değildir. Powerrise.com.tr'in bu bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Site dâhilindeki içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu, içeriği oluşturan kişinin kendisine aittir.


Site üzerinde bağlantılar (link) verilerek, Üyeler başka sitelere yönlendirilebilirler. Powerrise.com.tr, Site’de bulunan veya Site üzerinden erişilen bir içerikle ilgili temsilcilik yapmaz ve Powerrise.com.tr bağlantı verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden veya sattığı mallardan sorumlu değildir. Ayrıca, Site üzerinden erişilen veya Site’de bulunan bir materyalin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.Diğer Hükümler

Powerrise.com.tr, mekanik, elektronik, iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilir.


İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü uygulanmaz ya da geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve Sözleşme’nin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.


Her iki Taraf da Sözleşme’nin, Taraflar’ın iradelerinin tam karşılığı olduğunu kabul ederler.


İşbu Sözleşme’nin sonucu olarak hiçbir acentelik, ortaklık ya da ortak girişim kurulamaz veya istihdam oluşturulamaz. Üyeler, bunlarla ilgili herhangi bir konuda Powerrise.com.tr' i bağlayıcı bir yetkiye sahip olamazlar.


Üyeler, Powerrise.com.tr kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiklerini, Powerrise.com.tr ile aralarında çıkacak her türlü ihtilafta sadece ve öncelikli olarak Powerrise.com.tr' in her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.


İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve Site’den verilecek hizmetlerden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda T.C Kayseri (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.